AVG Privacyverklaring

 

Rustiek Kamperen, onderdeel van BLTA gevestigd aan Lindestraat 4

6573 XB  Beek-Ubbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://wwwrustiekkamperen.com 
Lindestraat 4

6573 XB  Beek-Ubbergen 
+31 (0)6 83 59 65 43 

Bert Loorbach is de Functionaris Gegevensbescherming van Rustiek Kamperen Hij is te bereiken via info@rustiekkamperen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rustiek Kamperen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Let op:! De aan ons verstrekte gegevens middels een aanmeld- of wijzigingsformulier worden niet bewaard op de website maar op een individuele schijf los van het internet en dus onbereikbaar voor hackers en andere kwaadwillenden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bank- en register gegevens die door de zakelijke relaties zelf zijn verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rustiekkamperen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rustiek Kamperen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Rustiek Kamperen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rustiek Kamperen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rustiek Kamperen) tussen zit. Rustiek Kamperen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Vrijstaande server, verbonden met een lokaal netwerk beschermd door een Firewall en meerdere  inbreuk programma’s. Wij gebruiken geen geautomatiseerde programma’s om de klantgegevens te analyseren of bewaren. Dit om datalekken en het foutief aanpassen van gegevens te voorkomen. Alles bij Rustiek Kamperen wordt handmatig verwerkt en gecontroleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rustiek Kamperen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) 
Persoonsgegevens  > zolang de klant dit aangeeft > Noodzakelijk voor reclamedoeleinden klant
Personalia                > zolang de klant dit aangeeft > Noodzakelijk voor reclamedoeleinden klant                      
Adres                        > zolang de klant dit aangeeft > Noodzakelijk voor reclamedoeleinden klant
Enzovoort                 > zolang de klant dit aangeeft > Noodzakelijk voor reclamedoeleinden klant 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rustiek Kamperen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rustiek Kamperen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rustiek Kamperen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De cookies waarvan de zoekmachine’s gebruikmaken zijn bij rustiek kamperen volledig geanonimiseerd d.w.z. dat alle gegevens van jouw IP adres op een anonieme manier verwerkt worden.

Rustiek kamperen-app

Voor het functioneren van de Rustiek kamperen-app worden ’tijdelijk’ en ’alleen noodzakelijke gegevens van het apparaat’ van gebruiker verzameld. Er worden absoluut geen gegevens van gebruiker verzameld om gedeeld te worden met andere bedrijven of organisaties. De app en de edities daarin zijn geheel gratis en meteen na het downloaden te gebruiken. De app functioneert offline. De gebruiker hoeft nergens formulieren in te vullen of iets aan te vinken. De interactie in de app (keuzes via interne navigatieknoppen) wordt niet extern met ons of derden gedeeld. De gebruiker ’bepaalt zelf’ of deze middels links verbinding wil maken met externe sites (van bijvoorbeeld alle getoonde campings of voor meer informatie over een beschreven kampeermiddel).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rustiek Kamperen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevens-overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rustiekkamperen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rustiek Kamperen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rustiek Kamperen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gevoelige persoonlijke- en bedrijfsgegevens die verstrekt zijn bij de aanmelding worden buiten de website op een aparte beveiligde locatie bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rustiekkamperen.com

 

SOCIAL MEDIA

Volg ons ook op Facebook, Instagram en Pinterest voor het laatste rustieke nieuws en de nieuw toegevoegde campings op deze site.

facebook wit instagram wit

pinterest logo wit

youtube wit

RUSTIEKE STICKER

rc225Wil je de gratis en stoere Rustiek Kamperen sticker ontvangen? Mail ons je adres en we sturen hem op! (zie voorbeeld hierboven).

TABLETS & SMARTPHONES

TabletSmartphone

Uiteraard is deze website ook goed te bekijken op alle mobiele apparaten zoals tablets en smartphones.